Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
avanç liquidació despeses 2017 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017
avanç liquidació ingressos 2017 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017
Bases Execució 2018 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017
Bases subvencions 2018 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017
Certificat acord del Ple - AI pressupost 2018 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017
estat execució pressupost 2016 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017
Informe comparativa plantilla personal 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017
Informe d'Intervenció 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017
Informe econòmic-financer 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017
Informe Secretari 1355/2017 Elaboració i Aprovació del Pressupost Pressupost Aprovació inicial Pressupost municipal 2018 04/12/2017